Saving loan

 

Zaměstnanecký úvěr

 
Komu je zaměstnanecký úvěr určen:
 • zaměstnanecký úvěr je určen zaměstnancům se stálým příjmem ze zaměstnání (po zkušební době)
 • důchodcům (výsluhová renta, starobní důchod, invalidní důchod)
 • osobám pobírajícím mateřský/rodičovský příspěvek
Charakteristika zaměstnaneckého úvěru:
 • výše zaměstnaneckého úvěru: 10.000,- Kč – 166.000,- Kč
 • poplatek: bez poplatku
 • splatnost: 12 – 48 měsíců
 • splácení: pravidelné měsíční splátky v konstantní výši (bezhotovostní převod)
 • výplata zaměstnaneckého úvěru: bezhotovostně na účet klienta
 • další: nabízíme bezúčelný úvěr s automatickým revolvingem
Podmínky pro schválení půjčky:
 • podmínkou pro schválení zaměstnaneckého úvěru pravidelný měsíční příjem
 • věk žadatele o úvěr: min. 18 let (nad 70 let je vyžadován ručitel)
 • trvalý pobyt na území ČR
 • při nízké bonitě žadatele je vyžadován aval (ručitel)
Výhody tohoto úvěru:
 • účel použití poskytnutých finančních prostředků je zcela na klientovi – nepožadujeme po klientovi informaci, jakým způsobem úvěr využije
 • navíc každý klient, který řádně splácí podle splátkového kalendáře, má nárok na automatický revolving (poskytnutí dalších finančních prostředků v průběhu splácení)
 • nárok na zvýhodněný úvěr při splácení zaměstnaneckého úvěru bez upomínky
 • možnost odkladu splátek při dodržení smluvních podmínek
Požadované doklady:
 • kopie občanského průkazu klienta – žadatele o zaměstnanecký úvěr (případně ručitele 1, 2)
 • originál potvrzení zaměstnavatele o přijmu (případně i ručitel 1, 2)
 • u důchodců kopie důchodového výměru nebo ústřižek aktuální složenky
 • dokumenty dokladující případné další příjmy (sociální dávky, výživné, apod.)
 • doložení alespoň jednoho z tzv. "kontaktních dokladů" (výpis z BÚ, SIPO, vyúčtování za elektřinu, služby, plyn, atp.)
 • zřízení inkasa ve výši požadované splátky

 

Kontakt

Rychlé půjčky bez banky

604 522 103

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode